Platform Amsterdam Middenhuur

PAM richt zich op een vernieuwende aanpak die moet leiden tot een forse toename van middenhuur woningen voor doorstromers en nieuwkomers in Amsterdam.

Gezamenlijke aanpak

Vijf Amsterdamse woningcorporaties en een aantal grote in Amsterdam investerende woningbeleggers slaan de handen ineen voor verruiming van het huurwoning aanbod in het middensegment (725 tot 1.000 euro per maand) en creëren daarmee de zo gewenste middenhuur sector. Een belangrijke schakel op de woningmarkt, waarvan de beschikbaarheid door allerlei ontwikkelingen zwaar onder druk staat. Dit doen deze initiatiefnemers met het recent opgerichte Platform Amsterdam Middenhuur (PAM). PAM richt zich op de aanpak voor een forse toename middenhuur woningen voor doorstromers en nieuwkomers in Amsterdam. De doelstelling is om tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuur woningen te realiseren. Woningen met voldoende ruimte voor starters, (jonge) gezinnen en ouderen, met een inkomen tussen 1 en 2x modaal.

Het belang van een sterke middenhuur sector samengevat in 4 thema’s

Woningtekort

Amsterdam groeit jaarlijks met ca. 12.000 inwoners. Middeninkomens vormen een grote groep woningzoekenden, zowel jong, oud, instromer en doorstromer. Toename van de middenhuur sector vermindert de druk op de markt en verhoogt de slagingskans voor de middeninkomens.

Ongedeelde stad

Toename van de middenhuur sector draagt bij aan een gedifferentieerde, aantrekkelijke en ongedeelde stad Amsterdam, in alle stadsdelen.

Doorstroming

Doorstromen van mensen met een middeninkomen uit de sociale sector naar geschikte middenhuur woningen maakt ruimte voor nieuwe instromers en passend toewijzen in de sociale huursector.

Economische vitaliteit

Beschikbaarheid van geschikte woonruimte voor werknemers in het bedrijfsleven en de (semi-)publieke sector (leerkrachten, verplegend personeel, hulpverleners etc.) bevordert het vestigingsklimaat voor bedrijven en de kwaliteit van de stad en daarmee de basis voor verdere economische groei.

Doelen

  • Uitbouw middenhuur sector

  • Samenwerking om aanbod te vergroten

  • Borgen langjarige betaalbaarheid

  • Onderzoek en data

Op naar 10.000 nieuwe middenhuurwoningen in Amsterdam.
Robert Kohsiek – Wonam

PAM start met de partners

Toegetreden partners

Andere partijen actief op de Amsterdamse woningmarkt die de doelstellingen onderschrijven kunnen toetreden tot het platform.

Nieuws

Actuele status rond middenhuur

Kort geleden verscheen een duo-interview interview met twee PAM partners (Bouwinvest en Stadgenoot) op gebiedsontwikkeling.nu. Een gesprek met Dick van Hal van de IVBN en Marien de Langen van de Vernieuwde Stad over de actuele opgave rond middenhuur. Lees het interview op gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

Doorstromers en instromers willen een middenhuur woning

Voor middenhuur woningen aangeboden op de Amsterdamse markt zijn gemiddeld 6 keer meer belangstellenden dan woningen. 45% Van de doorstromers in de regio Amsterdam liet een sociale huurwoning achter. Dit zijn de eerste resultaten van onderzoek op basis van transactiedata, zoals gepresenteerd op de Provada.

Lees hele bericht

Nieuws

Vastgoedmarkt trends congres in teken van middenhuur

Doordat er een schreeuwend tekort aan middeldure huurwoningen is, dreigt de markt voor huurwoningen oververhit te raken. Hét moment om diverse partijen zoals de woningcorporaties en beleggers bij elkaar te brengen tijdens het Vastgoedmarkt Trendscongres. Bekijk hier het programma.

Nieuws

Het belang van middenhuur op de Provada

Op 1 juni, dag 3 van de Provada staat middenhuur op het programma. Lees hier meer.

Contact

Andere partijen actief op de Amsterdamse woningmarkt die de doelstellingen onderschrijven kunnen toetreden tot het platform.

Neem contact met ons op!

2021 © PAM | Platform Amsterdam Middenhuur